Posted on

Đăng ký lái thử xe miễn phí

VUI LÒNG NHẬP VÀO PHIẾU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

(*)Yêu cầu người đăng ký lái thử cần có bằng lái B2 trở lên

*Chọn xe cần lái thử:
*Nhập ngày muốn lái thử (năm/tháng/ngày):
*Họ tên của bạn:
*Số điện thoại:

Đăng ký lái thử xe miễn phí
5 (100%) 1 vote
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *